Gestió pressupostària

En el següent enllaç trobareu tota la informació de la gestió econòmica de l'Ajuntament de Xerta:

https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica

 

Pressupost

 

 

Execució pressupostària trimestral

 

 

Liquidació del pressupost

 

 

Compte general

 

 

Modificació de pressupostos

 

 

Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària

 

 

Endeutament

 

 

Cost i característiques de les campanyes de publicitat institucional, anuncis, convenis i acords

 

 

Retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics

En aquest Ajuntament no hi ha aquest tipus de càrrecs.

Menu

Menú principal

Llengües