Tràmits

Tramitació electrònica

Clicant en el següent enllaç podràs accedir a la seu electronica:

https://www.seu-e.cat/web/xerta

 

Validació de documents electrònics

Podeu verificar l’autenticitat dels documents electrònics emesos per l’Ajuntament, indicant el seu CVE en el següent enllaç: 

https://egovern.altanet.org/valida/

 

Models de documents per tramitació presencial

Instància genèrica (format MS Word) (format PDF)

Instància sol·licitud certificats padró (format MS Word

Instància inscripció Cens Animals de Companyia  (format PDF)

Instancia utilització espais i material municipal (format Word

Comunicació prèvia d'obres (format MS Word

Instància liquidació plusvàlua (format Word

Instancia liquidació plusvàlua herencia (format Word

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües