El Municipi

  • Segons els historiadors, el poble de Xerta té l’origen en temps de l’època iberoromana amb el nom d’Osikerda, que pertany a la família dels noms de la Bètica, els primitius habitants de la qual eren els ilercavons. Origen del topònim segons J. Coromines, d'origen preromà, ibèric.

    Res no...

  • Xerta té tota l’abundància d'aigua de l'Ebre , que ha inundat periòdicament les seves hortes i les ha fecundades amb els seus llims, però,encara que sembli una paradoxa, l'horta de Xerta és regada per l'aigua que corre des de la muntanya i és canalitza per les sèquies que travessen el poble i es...

  • L’escut de Xerta està format pel Taronger, en representació de les activitats agrícoles que s’han anat desenvolupant al llarg de la història de la Vila i que han significat el principal recurs econòmic dels seus habitants. Així doncs, l’escut del Taronger simbolitza en especial rellevància les...

  • Clicant en el següent enllaç trobareu informació sobre la població de Coronel Charlone:

    http://villegas.gov.ar/localidades/coronel-charlone/

    https://es-...

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües