Els Molins

Es tracta de tres molins diferenciats situats al nord-oest del nucli urbà de Xerta:

El Molí de Baix: Conjunt format per tres edificis en forma d'"L". El central és el més gran de tots, destaca un arc amb dovelles de pedra, lleugerament apuntat. Amb el temps ha patit diverses modificacions, sobre l'arc hi havia un escut, avui no visible. L'interior està format per una volta gòtica apuntada i destaca un escut de Catalunya gravat a la paret. A la dreta trobem un segon edifici també amb una portalada gòtica i una altra entrada d'arc de mig punt, totes dues de pedra. La paret és de maçoneria. A la zona superior hi ha una petita cornisa de maó. La coberta està feta amb teula àrab. El tercer edifici és ja molt posterior, sobre la porta hi figura la data de 1888. És un habitatge d'estil eclèctic de planta baixa, pis i golfes. Destaca una cornisa amb elements decoratius. Els balcons són poc profunds i la barana, feta d'obra.

El Molí de Mig: Actualment es conserva en molt mal estat; s'han tombat les parets laterals, deixant en perillós estat la coberta. L'edifici és de maçoneria ordinària de planta mixtilínia, perpendicular amb el mur posterior de forma semicircular; consta d'una sala alta. Sota seu hi ha un soterrani cobert amb una volta rebaixada. L'accés es fa per una porta de llinda amb una finestra a sobre, coberta a una sola vessant inclinada cap a la façana. A uns 100 m. Seguint la séquia hi ha el molí de baix.

El Molí de Dalt: Edifici de planta quadrada amb coberta a dues aigües de teula àrab. La façana és de maçoneria. Té planta baixa i dos pisos; l'entrada es fa per una porta de llinda amb brancals de pedra. La llinda és una biga de fusta on hi ha gravada la data de 1600. Davant de la casa hi ha una estructura metàl·lica a mode de porxo que serveix per sostenir la parra. A sota hi ha un mosaic de rajoles policromades amb la imatge de Sant Antoni. Al segon pis destaca el gran nombre d'obertures rectangulars, disposades de forma regular. A l'interior es conserven restes d'una volta de mig punt força tosca. Prop del molí hi ha una bassa d'aigua datada en època medieval. Aquesta séquia ha estat reparada als anys vuitanta del s. XX

Notes històriques:

El barranc de les Fonts, en l'últim tram també conegut com a barranc de l'Arram (ja que travessa aquesta antiga finca) és un barranc que discorre pels termes municipals de Paüls i Xerta, a la comarca del Baix Ebre.

Al llarg de la séquia que condueix l'aigua dels ullals de les Fonts de Paüls a la vila van anar sorgint, en el pas dels segles, diferents molins que aprofitaven la força de l'aigua per a moldre farina i regalèssia, els més importants foren els que formaven part de l'anomenada fàbrica dels tres molins escalonats, ubicats a l'últim tram de la séquia de les Fonts.

Aquest és un conjunt força singular per al municipi. L'origen és la construcció de la séquia de les fonts de paüls pels xertolins, després del plet amb Ramon de Podio (Despuig), senyor de Paüls, quan a finals del segle XIV el rei Pere IV d'Aragó concedí a Xerta la perpetuïtat dels drets de reg (05/03/1383). Dels tres molins que avui es conserven, aquest és el més antic. El molí del mig està datat el 1741 i el de dalt, el 1600.

Sobre la llinda del molí de Mig hi ha pintada la data de 1741. Aquest molí, com també el de baix o el de dalt, foren construïts per aprofitar la tracció de l'aigua que baixa de les séquies de Paüls. Aquest és el darrer dels tres que es construí.

A la llinda de fusta del portal del molí de Dalt hi ha gravada la data 1600. Aquest molí és posterior al de Baix.

Al llarg de la séquia que condueix l'aigua dels ullals de les Fonts de Paüls a la vila van anar sorgint, en el pas dels segles, diferents molins que aprofitaven la força de l'aigua per a moldre farina i regalèssia, els més importants foren els que formaven part de l'anomenada fàbrica dels tres molins escalonats, ubicats a l'últim tram de la séquia de les Fonts:

• El molí de Dalt, construït el 1600, important pel seu entorn, que es troba annex a la bassa de Dalt, construcció d'època medieval.

• El molí del Mig, construït a principis de segle XVIII. Actualment es troba en ruïnes.

• El molí de Baix, l'edifici principal data del segle XV i és d'estil gòtic, el qual conserva nombrosos elements arquitectònics de l'època com és el cas de l'arc apuntat. També és força important un edifici annex a finals del segle XIX.

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües