SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

10/12/2021

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 5 d'octubre de 2021, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, per per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021, per dur a terme les següents actuacions:

Concepte: Diferents Activitats Culturals i Esportives 

Pressupost Elegible: 14.500,00 euros

Pressupost Mínim a Executar: 14.285,71 euros

% concedit: 70,00%

Import concedit: 10.000,00 euros

Menu

Menú principal

Llengües