SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

08/11/2022

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 14 de desembre de 2021, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, per la transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021, per dur a terme les següents actuacions:

 

Actuació:  LINIA 2 PAESC: Instal·lació fotovoltaica fase 1

Pressupost Elegible: 22.080,00 euros

Pressupost mínim a executar: 20.393,68 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 19.374,00 euros

 

Actuació:  LINIA 3 BIOMASSA: Instal·lació caldera biomassa a les escoles

Pressupost Elegible: 28.388,57 euros

Pressupost mínim a executar: 28.388,57 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 26.969,14 euros

 

Menu

Menú principal

Llengües