SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

13/01/2023

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 26 de juliol de 2022, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, per per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2022, per dur a terme les següents actuacions:

Concepte: Diferents Activitats Culturals i Esportives 

Pressupost Elegible: 16.300,00 euros

Pressupost Mínim a Executar: 12.079,93 euros

% concedit: 90,00%

Import concedit: 10.871,94 euros

Menu

Menú principal

Llengües