SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

12/09/2023

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data  29 de novembre de 2022, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, del programa de subvencions a ens municipals per a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, any 2022, per dur a terme les següents actuacions:

Concepte: Rehabilitació Casa Via Verda (fase 1)

Pressupost elegible: 37.222,71 euros

Despesa mínima a justificar: 33.333,33 euros

% concedit: 90%

Import concedit: 30.000,00 euros

Menu

Menú principal

Llengües