SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

17/01/2024

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 3 d'octubre de 2023, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, per dur a terme les següents actuacions:

Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics
Pressupost Elegible: 4.300,00 euros
% concedit: 79,55%
Import concedit: 3.420,69 euros

Menu

Menú principal

Llengües