SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

10/12/2021

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 9 de desembre de 2020, concedir una subvenció a l’Ajuntament de Xerta, per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques. Convocatòria 2020., per dur a terme les següents actuacions:

 

Actuació:  PAES -  Substitució de luminàries existents per sistemes més eficients (LED)

Pressupost Elegible: 28.340,69 euros

Pressupost mínim a executar: 15.247,89 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 14.485,50 euros

Menu

Menú principal

Llengües